Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Zin in Zevenaar geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Zij kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op, of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van, de op deze website verstrekte informatie.

 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Zin in Zevenaar gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Zin in Zevenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

Een deel van de gebruikte foto’s voor deze website zijn verkregen op het internet. Copyright van deze foto’s hebben wij onderzocht. Mochten er toch foto’s gebruikt zijn waarvoor copyright geldt, zullen wij deze zo snel mogelijk na melding verwijderen. 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zin in Zevenaar.

Scroll naar boven
Scroll naar top