Eindejaarsactie 2022

Actievoorwaarden Win een jaar lang Aygo X rijden

Actie: Eindejaarsactie 2022 Stichting Activiteitencommissie Zevenaar

 

    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stichting Activiteitencommissie Zevenaar (SAZ) georganiseerde winactie in samenwerking met Autobedrijf Bloemberg B.V.

 2. Een jaar lang gratis auto rijden wordt georganiseerd door Stichting Activiteitencommissie Zevenaar (SAZ) en Autobedrijf Bloemberg, gevestigd aan de Marconistraat 21 in Zevenaar ter promotie van de Aygo X. In het kader van de Gedragscode Promotionele Kansspelen geldt dit promotionele kansspel ter promotie van de Toyota Aygo X.

 3. De actie loopt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022. Na afloop van deze periode is deelname aan de winactie niet meer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de prijzen.

 4. Door deelname aan de winactie verklaren deelnemers zich bekend met de voorwaarden en stemmen zij daarmee in.

  Deelname

 5. Deelnemers krijgen tijdens de actieperiode bij besteding van iedere €10,- een sticker. Deze kan op de eindejaarsactie spaarkaart geplakt worden. Een volle, volledig ingevulde en in de actieperiode ingeleverde spaarkaart geeft recht op deelname en de actie en daarmee kans op het winnen van een jaar lang Toyota Aygo X rijden.

 6. Deelname is kosteloos en de prijswinnaar van de jaar lang Toyota Aygo X rijden dient 18 jaar of ouder te zijn, in Nederland woonachtig te zijn met een geldig adres en vaste woon- of verblijfplaats en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. 

 7. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.

  P
  rivacy

 8. De persoonsgegevens die door deelname aan de Toyota Aygo X winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt voor deze actie en zullen conform de Privacywetgeving worden behandeld.

 9. De persoonsgegevens van deelnemers worden alleen doorgegeven aan een derde partij, indien dit nodig is voor de uitvoering van deze actie. Persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.

 10. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Toyota van toepassing zoals weergegeven op toyota.nl/privacyverklaring, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

  Prijs
  Hoofdprijs: eenmaal een jaar lang gratis* rijden in de nieuwe Aygo X First t.w.v. € 17.236,- (excl. BTW).

  * Verkeersovertredingen begaan met de auto en alle gevolgen daarvan zullen op de winnaar worden verhaald. Daarnaast behoudt Autobedrijf Bloemberg zich het recht voor de winnaar in geval van eigen schuld of nalatigheid te belasten voor de schade aan de auto.

  De winnaar gaat akkoord met een door Autobedrijf Bloemberg opgestelde bruikleenovereenkomst. Hierin staat onder meer aangegeven dat het niet is toegestaan de auto te gebruiken op circuits, voor rally’s, behendigheidsritten, trials en dergelijke. Daarnaast is de maximale jaarkilometrage 15.000 km en zijn wegenbelasting, verzekering, onderhoud en pechhulp inbegrepen.

 11. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting op deze hoofdprijs wordt door Autobedrijf Bloemberg betaald. Eventuele belastingbijtelling en benzine die voortvloeit uit de overdracht en het gebruik van de hoofdprijs komt voor rekening van de winnaar.
 12. De prijs is persoonsgebonden en uitsluitend in overleg en na toestemming van Autobedrijf Bloemberg overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet tijdig aanvaarden van de prijs of het niet tijdig aanvaarden van de aan deze Toyota Aygo X verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De organisatie is dan gerechtigd nummer 2 (daarna 3, 4 etc) als winnaar aan te wijzen,
 13. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade met betrekking tot deelname aan de actie en/of die uit het gebruik van gewonnen prijzen zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die winnaars moeten maken om een gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.
 14. De trekking geschied op dinsdag 2 januari 2023. De winnaar ontvangt dinsdag 2 januari 2023 hierover persoonlijk bericht. De uitreiking van de prijs zal geschieden op zaterdag 7 januari 2022 om 17:00 uur. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 15. Door deelname aan de actie geeft de winnaar van de hoofdprijs toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam en mogelijke foto’s voor promotionele doeleinden van deze actie te gebruiken, zonder verdere tegenprestatie in geld of natura.
 16. De afhandeling van de levering van de prijzen vindt plaats door Autobedrijf Bloemberg. 

   

  Overige bepalingen

 17. Deze actie is opgezet in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

 18. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk of per e-mail worden gesteld. Mail deze vragen naar secretariaat@zininzevenaar.nl Klachten, mits voldoende gemotiveerd, zullen binnen 10 werkdagen worden beantwoord.

 19. De organisatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden of andere door de organisatie openbaar gemaakte (promotionele) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan organisatie worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de organistor doen ontstaan.

 20. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 21. Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.zininzevenaar.nl en kunnen worden opgeslagen of geprint.

  Versie: 26-11-2022

Scroll naar boven
Scroll naar top