Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan u.

Bedrijfsgegevens
Naam organisatie: Sherki B.V.
Website: www.zininzevenaar.nl
Inschrijfnummer: KvK 63880822
BTW-nummer: NL855439038b01

E-mail adres

Wij vragen uw e-mailadres om u als ondernemer aan te kunnen sluiten bij de Zin in Zevenaar-cadeaukaart. Of we vragen uw e-mail om, na een vraag of bestelling van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart, informatie digitaal (per e-mail) te kunnen versturen. Indien u aangeeft de Zin in Zevenaar-cadeaukaart aan iemand als cadeau te geven,  dan vragen we ook naar het e-mail adres van de ontvanger. Ook vragen wij naar het e-mailadres om een ontvangstbevestiging te kunnen sturen.

Postadres

Wij vragen en gebruiken het opgegeven postadres alleen voor het verzenden van een fysieke Zin in Zevenaar-cadeaukaart. Het postadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Doel van de verwerking

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    1. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.

Verstrekken aan derden

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Scroll naar top